lördag 15 november 2014

En mångkulturell kår

Under hösten har vi haft tre visionskvällar i kårens café. Vid vår senaste visionskväll talade Markus om varför vi behöver bli en mångkulturell kår. Han betonade att vi som kår behöver spegla samhället vi verkar i idag, ett samhälle som är mångkulturellt. Dessutom verkar Frälsningsarmén i 126 länder runt hela vår värld och därför borde det vara naturligt för oss att också vara en kår som speglar detta. Han berättade om en kår i London som han besökt där soldaterna visade alla flaggor de hade i lokalen. Där fanns över 30 olika flaggor, vilka alla representerade olika medlemmar och soldater som hade sitt ursprung i respektive land.

Här följer en sammanfattning av de punkter Markus lyfte fram vid visionskvällen:

1/ I himlen blir det mångkulturellt! Guds hus bör vara som en försmak av himlen. Upp 7:9-10
"Därefter såg jag och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer..."

2/ Jesus har själv sagt att hans hus skall vara ett bönens hus för alla folk. Mark. 11:17
"Står det inte skrivet: Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk..."

3/ Gud älskar främlingen och det ska vi också göra. 5 Mos 10:18-19
"Han (Gud) skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land."

4/ Vi är skapade till Guds avbild. En mångkulturell församling återspeglar därför Gud på ett bättre sätt. Vi måste också vaka över varje människas lika värde. 1 Mos 1:26
"Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika..."

5/ Vi som kår är kallade att vara ljus och salt i denna värld. Genom att visa på en integration där alla kan mötas på samma villkor oavsett kulturell eller social bakgrund kan vi vara en motvikt till samhället som idag är väldigt segregerat.   Matt 5:14-15
"Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset."

6/ För att vinna Sverige för Jesus behöver vi arbetare till skörden. Om vi ska kunna nå olika invandrargrupper behöver vi arbetare med olika kulturell bakgrund och med olika språkkunskaper. Våra kårer måste vara mångkulturella om vi ska kunna bärga in skörden.   Matt 9:36-38
"När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. "

Hoppas att ni alla vill vara med och be och arbeta för att vi ska få se detta hända i Uppsala kår.


Ewa-Marie


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar